ราชบุรี I ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สภ.บ้านโป่ง

นายประสาท กุลเรือง คพรฟ.ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดำเนินการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการปลอดภัย สะดวก สบาย เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน เดินทางมาติดต่อราชการที่ สภ.บ้านโป่ง กรณีต้องเดินขึ้นบันได ซึ่งมีความสูงหลายขั้น ผู้สูงอายุและคนพิการ(นั่งวิลแชร์) ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆมาติดต่อราชการหรือแจ้งความ

พร้อมกันนี้นายประสาท กุลเรือง คพรฟ.ตำบลบ้านโป่ง ได้รับแจ้งการประสานงานจาก ร.ต.อ.พรศักดิ์ วัชรจินดา และ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงษ์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2 ในการขอลิฟท์ภายนอกอาคารชั้นเดียว สำหรับบริการคนพิการ/ผู้สูงอายุ สามารถเดินทางมาติดต่อราชการในสำนักงานโดยสะดวกเชื่อมั่น ความประทับใจแก่ประชาชน และประสานงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2 เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts