สระแก้ว I พาณิชย์จังหวัด เตรียมลงนาม MOU ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ลุยตลาดฮ่องกง

นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ สวน ก.นุกูล อ.วังสมบูรณ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ และส่งออกของ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลไม้ส่งออก (Memorandum of Purchasing : MOP) กับ บจก. About Thai เมืองฮ่องกง โดยมีกำหนดการซักซ้อมทำความเข้าใจ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้

การตลาดปัจจุบันมียอดส่งออกแล้ว ” หลังจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานงานตกลงเจรจาธุกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 – ที่ผ่านมา จนเป็นผลสำเร็จ ทำให้มียอดออเดอร์ ส่งออกวันนี้ จำนวน 20 ตัน เป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสวนมะม่วง ก.นุกูลได้ประสาน ผ่านทางนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว แจ้งความประสงค์ ขอสนับสนุนมะม่วงน้ำดอกไม้”จำนวน1,200 ลูก(100 กล่อง) เพื่อ มอบให้ แก่แพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคร้ายโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายแพทย์ประภาส ผูกดวง สสจ. สระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30 บริเวณ หน้ามุกศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Related posts