จันทบุรี I ประชาสัมพันธ์การป้องกัน covid 19 ในพื้นที่ตลาดสวนมะม่วง

ชุดสืบสวนปราบปรามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จนท.ตร. สภ. เมืองจันทบุรี จนท. ปกครอง และ จนท. จัดหางาน ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน covid 19 ในพื้นที่ ตลาดสวนมะม่วง ตลาดโบว์ลิ่ง อ.เมืองจันทบุรี โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและร่วมกันป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19

 

โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์บ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่รวมตัวกันในลักษณะเป็นที่ชุมนุมหรือที่มีบุคคลเป็นจำนวนมาก  ร่วมถึงโทษในทางกฏหมายหากมีการฝ่าฝืน และ ปชส. เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ยังตกค้างที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ไปดำเนินการต่อให้เสร็จสมบูรณ์ จึงปชส. ให้นายจ้างดำเนินการให้เรียบร้อย และ ปชส. แรงงานต่างด้าวห้ามทำกิจการค้าขายของเองมิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย

สถิต I จันทบุรี

Related posts