นครสวรรค์ I นายก อบจ. ลงพื้นที่ อ.ลาดยาว หาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไร่นา

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. เดินทางเข้าอำเภอลาดยาว เพื่อดูสถานการณ์ ความเสียหาย รวมทั้งหาทางช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาและพืชผลทางการเกษตร โดยมี นายประมวล สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอลาดยาว นายทองล้วน น้อยมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์และชาวบ้าน นำเข้าพื้นที่

 

จุดที่ 1 คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปที่ คลองวังทับเกวียน หมู่ที่ 2 บ้านวังทับเกวียน ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มีนายประมวล สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอลาดยาว นำเข้าพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกัน 3-4 วัน ทำให้น้ำไหลบ่าในปริมาณมากมาตามคลองม่วง  ทำให้คันดินกันน้ำริมคลองพัง และน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร  โดยมีต้นทางน้ำมาจากคลองม่วง

จุดที่ 2 คณะของนายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางไปที่หมู่ 2 บ้านวังปรางค์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มีนายทองล้วน น้อยมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ นำเข้าพื้นที่ ดูคันดินกันน้ำบริเวณคลองม่วงแตก จำนวน 3 จุด โดยพบว่าที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าว คลองมีขนาดเล็ก คลองมีความตื้นเขิน  ไม่ได้ทำการขุดลอกมาหบายปี และมีแนวคันดินกันน้ำที่มีขนาดเล็ก ทำให้เมื่อมีปริมาณน้ำฝนและน้ำไหลบ่ามาจำนวนมาก คันกันน้ำจะพังเสียหาย  คาดว่าในช่วง้วลาอีก 10 วัน ถ้ายังมีฝนตกอยู่  น้ำจะไหลเข้ายังพื้นที่การเกษตรทั้งหมด แต่หากฝนไม่ตกภายใน 3-4 วัน น้ำจะลดหายไปเองตามธรรมขาติ เพราะที่ผ่านมาเคยมีน้ำท่วมสูงประมาณ 50- 60 เซ็นติเมตร แต่จะท่วมไม่นานแล้วน้ำก็จะไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว

จุดที่ 3 คณะของนายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางไปดูฝายสันแจง บ้านเปราะ หมู่ 2 ตำบลวังซ่าน เนื่องจากช่วงฤดูแล้งชาวบ้านขอให้ อบจ. ช่วยทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำ  แจ่พอฤดูฝนชาวบ้านก็จะขอให้ปิดประตูน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้า ซึ่งน้ำจะไหมมาตามคลองม่วง แยกเข้าผ่านประตูน้ำไหลไปตามคลองแจง  ซึ่งในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำเพราะนาข้าวบางส่วนใกล้จะเก็บเกี่ยว ถ้าน้ำมากข้าวจะเสียหาย แต่นางบางส่วนก็เพิ่งหว่านข้าว ต้นข้าวยังไม่โตมากนัก หากมีน้ำท่วมขังนานกว่า 7 วัน ต้นข้าวจะเน่าเสียหาย จึงจ้องหาทางบริหารจัดการน้ำ เพราะถ้าปิดประตูน้ำคลองแจง น้ำจะไหลไปตามคลองม่วงเข้าท่วมพื้นที่นาบ้านวังทับเกวียน จะเกิดความเสียหาย หากเปิดประตูน้ำ น้ำจะไหลเข้าคลองแจง ท่วมนาที่กำลังจะเก็บเกี่ยว แต่คลองแจงอยู่ในสถาพตื้นเขิน ต้องได้รับการขุดลอก น้ำจึงจะไหลสะดวก ไม่ล้นคลองเข้าไปท่วมนา

เมื่อกลับมาถึง อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ. นางทัศวลี ผึ้งสีใสหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย และคณะกองช่างร่วมประชุมปรึกษาหารือ ศึกษาดูทางน้ำที่ไหลมาและน้ำที่กำลังท่วม รวมถึงน้ำที่ไหลล้นเข้าท่วมนาเพื่อปรึกษาหารือหาทางแก้ไขปัญหา

โดยในที่ประชุม มีข้อเสนอแนะว่า เบื้องต้นจะรอดูปริมาณน้ำฝนว่าจะมีตกเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หากไม่ตก ปัญหาจะคลี่คลายลงไป หากมีฝนตกเพิ่มขึ้นนาข้าวทั้งหมดจะเสียหาย และทางอบจ.ได้เตรียมการที่จะจัดหาทรายกระสอบ หลักไม้ยูคา เพื่อไปทำเสาเข็มและเตรียมที่จะลงหลักไม้กันน้ำ เพื่อนำกระสอบทรายไปปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลล้นจากลำคลองเข้าท่วมนา เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวนาชาวบ้านในพื้นที่

Related posts