สระแก้ว I กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้มอบมะม่วง 1200 ลูก ให้บุคลากรทางการแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงาน “นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว และสวน ก.นุกูล อ.วังสมบูรณ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ และส่งออกของ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลไม้ส่งออก (Memorandum of Purchasing : MOP) กับ บจก. About Thai เมืองฮ่องกง โดยมีกำหนดการซักซ้อมทำความเข้าใจ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 30 เมษายน 2564 นี้

ด้านการตลาดปัจจุบันมียอดส่งออกแล้ว” หลังจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานงานตกลงเจรจาธุกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 – ที่ผ่านมา” จนเป็นผลสำเร็จ ทำให้มียอดออ เดอร์ ส่งออกจำนวน 20 ตัน เป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสวนมะม่วง ก.นุกูลได้ประสาน ผ่านทางนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว แจ้งความประสงค์ ขอสนับสนุนมะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน1,200 ลูก(100 กล่อง) เพื่อ มอบให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคร้ายโควิด-19 ในปัจจุบันนี้

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายแพทย์ประภาส ผูกดวง สสจ. สระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ  บริเวณ หน้ามุกศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวขอขอบพระคุณ สวนมะม่วงสวน ก.นุกูล และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสระแก้วต่อไป

อดิศักดิ์ : สระแก้ว

Related posts