ชลบุรี I เกาะล้าน ประเมินสถานการณ์และยกระดับการป้องกันโควิด 19

ที่ ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่สำราญเกาะล้าน  นาย บุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน พร้อมด้วย นายสมชาย มณีโชติ ตัวแทนเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านและคณะกรรมการทีมอาสาสมัครโควิด19 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าประชุมเร่งด่วนถึงเรื่องการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ซึ่งเกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยา ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในการมาพักผ่อนบนเกาะล้าน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมากในแต่ละวัน ในที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวที่มาเกาะล้าน มีบางรายติดเชื้อแล้วมาเที่ยวในพื้นที่เกาะล้าน ทางศูนย์แพทย์ได้เข้าไปให้ผู้ประกอบการหยุดทำการแล้วปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 3 วัน แล้วได้นำผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวและตรวจหาเชื้อ ผลออกมาทุกครั้งคือเป็นลบ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะดำเนินกิจการ

ประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมประชุม ต่างได้แสดงความคิดเห็น ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันและเสนอให้มีการปิดการท่องเที่ยว เหมือนครั้งก่อนที่เคยปฎิบัติมาเพราะหลายคนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด โดยมติในที่ประชุมคร่าวๆ มีการเสนอให้มีการโหวตประชามติความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ บ้านเกาะล้านทุกคน ลงมติในเรื่องให้มีการปิดการท่องเที่ยว โดยมีตัวเลือก

  1. ปิดการเข้าออกของเกาะล้านทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแบบ 100% เพื่อลดความเสี่ยง
  2. ปิดรับนักท่องเที่ยวทุกกรณี แต่คนพื้นที่สามารถเข้าออกได้ โดยต้องมีสติ๊กเกอร์ติดที่หลังบัตรประชาชน และแสดงที่จุดคัดกรองจากฝั่งท่าเรือแหลมบาลีฮายก่อนลงเรือ
  3. เปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติโดยให้เพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

โดยในที่ประชุมขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านพักอาศัย อย่างไรก็ตามต้องรอผลสรุปการโหวตลงความเห็นของประชาชนในพื้นที่ และจะได้ดำเนินการทำหนังสือส่งเรื่องไปที่นายกเมืองพัทยา และส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาในแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ในชุมชนบ้านเกาะล้านต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts