ตราด I ศรชล.เตรียมความพร้อมป้องกันระลอก 3 โควิด 19 แพร่ระบาด

น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ตามคำสั่ง จังหวัดตราด คณะที่ 9 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด

โดยได้ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ต.เกาะหมาก ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น จนท.จาก ตำรวจ อบต. และสาธารณสุขตำบล เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท และนักท่องเที่ยวรวมถึง ร่วมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง จากประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ จากมาตรการป้องกัน ฯ ของรัฐบาล และทางจังหวัด

พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความกังวลในสถานการณ์ ที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ในพื้นที่เกาะช้าง และเกาะกูด ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีการยกเลิกในการเข้าพัก ทำให้สถานประกอบการบางส่วนได้ปิดบริการ บางส่วนยังคงให้เปิดบริการอยู่ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ ในส่วนของการกำกับดูแลพื้นที่ โดยฝ่ายปกครอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน พบว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มาตรการ D/M/H/T/T เป็นอย่างดี

และในระหว่างการเดินทาง และลงพื้นที่บนเกาะหมาก ยังได้ร่วมบูรณาการกับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ( เรือ ต.83 ) ทัพเรือภาคที่ 1 ในภารกิจ ปฏิบัติการค้นหายาเสพติดในทะเลและบริเวณชายฝั่ง จากกรณีเหตุการณ์ตรวจพบยาเสพติดไอซ์ ในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด ที่ผ่านมาอีกด้วย เมื่อ 29 เม.ย.63 ที่ผ่านมา

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts