ศรีสะเกษ I ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อช่วงสงกรานต์

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสุนทร หาญศึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดนเอาว์  นายอัศวิน คำเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง ร่วมกัน (Swab) หาเชื้อโควิดในทางเดินหายใจ ในกลุ่มเสี่ยง 17 คน ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

นายสุนทร หาญศึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดนเอาว์  กล่าวว่า วันนี้ได้มีการ Swab ตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มเสี่ยงเป็นครั้งที่ 2 จำนวนทั้งหมด 17 คน โดยใช้บุคลากรในสังกัดประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่ง มาช่วยกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายมาตรวจ จาก ตำบลเสาธงชัย  จำนวน 6 ราย ตำบลละลาย 1 ราย  และตำบลรุง 10 ราย  โดยส่งเชื้อตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ

ขอประชาสัมพันธ์ฝากประชาชนให้ป้องกันตนเอง โดยสวมใส่ให้กากอนามัยตลอดเวลา อย่าประมาทอย่าไว้ใจใคร ให้ล้างมือบ่อยๆ  เว้นระยะห่างรับประทานอาหารร้อนสุขใหม่  และฝากเป็นกำลังใจ อสม.เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็นวิกฤตเป็นสถานการณ์ที่ต้องช่วยกันขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป ///

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts