นครสวรรค์ I ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 375 ราย รักษา 204 ราย หายแล้ว 151 ราย ตาย 5 ราย

มีรายงานสถานการณ์โควิด ของจังหวัดนครสวรรค์โดย ศบค.นครสวรรค์ และนายแพทย์อดิสรณ์วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ว่าขณะนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์มียอดผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 375 ราย เป็นผู้ป่วยระลอกแรก 9 ราย ระลอกที่ สอง 6 ราย ยอดผู้ป่วยช่วงเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน 364 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 204 ราย หายแล้ว 151 ราย รอผลการตรวจ 393 ราย มีเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รายิรวมเป็นผู้เสียชีวิต 5 ราย วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายล่าสุดเป็น เพศหญิง อายุ 77 ปี มีโรคที่เป็นความเสี่ยงคือ โรคไขมันในเลือดสูงสูงอายุ และสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเป็นลูกชาย ประวัติการเข้ารักษาในโรงพยาบาล เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 โดยมีอาการปวดศีรษะและกระบอกตา คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย แน่นหน้าอก วันที่ 22 เมษายน ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 25 เมษายน มีการปรับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ และในวันที่ 30 เมษายน ผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา เสียชีวิตเมื่อเวลา 12:52 น สำหรับผู้เสียชีวิตประวัติเคยทำงานธนาคาร และอยู่ในชมรมการออกกำลังกายของจีนประเภทหนึ่งในอุทยานสวรรค์ เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากมาย

ในส่วนของโรงพยาบาลสนามโรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ยอดผู้ป่วยยกมา 91 ราย คงดูแลอยู่ 59 ราย เป็นชาย 23 ราย หญิง 36 ราย รับใหม่ 3 ราย จำหน่ายออก 13 ราย และส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 22 ราย

Related posts