ชลบุรี I เปิดแล้ว ด่านตรวจ อ.บางละมุง ยกระดับป้องกันโควิด-19 เข้ม

ที่บริเวณหน้าวัดช่องลม (นาเกลือ) จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อำเภอบางละมุง ตามมาตรการยกระดับเพื่อความปลอดภัยของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี หลังถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 6 พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช อำเภอบางละมุง กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระบอกที่ 3 พบตัวเลขจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ศบค.ใหญ่จึงมีคำสั่งให้ท้องถิ่นยกระดับเพิ่มความปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีเพราะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น

สำหรับการปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อำเภอบางละมุง เพื่อตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ เป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายตัวและแพร่ระบาด ซึ่งจะเพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อ ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องมีหนังสืออนุญาตในการเดินทาง ซึ่งผู้มีความจำเป็นสามารถติดต่อขอได้ที่อำเภอ หรือแจ้งความประสงค์กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เลย

ทั้งนี้ ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อำเภอบางละมุง จะมีทั้งสิ้น 2 จุด คือ บริเวณหน้าวัดช่องลม และบริเวณถนนสาย 36 โดยจะทำการตรวจเอกสารใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบื้องต้นยังไม่มีกำหนดยกเลิก ซึ่งต้องรอฟังคำสั่งจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts