นครสวรรค์ I ชาวนาบ้านแดนสว่าง ขอบคุณ อบจ. ช่วยขุดลอกคลองป่ากระถิน ทำให้มีน้ำทำนา

สืบเนื่องจากกรณีที่ชาวบ้าน หมู่ 10 บ้านแดนสว่าง ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำในการทำนา จึงได้มีการประสานงานผ่านนายชัชพงษ์ สุ่มเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  ตำบลบ้านแดน มายังนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย และประสานงานกับ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากที่นายกอบจ.และคณะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เพื่อดูสภาพปัญหา และมอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นำเครื่องจักร รถแมคโครบูมยาว ที่ประจำอยู่ที่ตำบลหนองตางู ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านในการขุดลอกคลองป่ากระถิน

ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกลงมาทำให้คลองป่ากระถินสามารถรับน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวนา หมู่ 10 บ้านแดนสว่างได้ใช้ในการทำนา กลุ่มชาวนาหมู่ 10 บ้านแดนสว่าง จึงฝากขอบคุณมายังพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย และนายชัชพงษ์ สุ่มเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ที่ช่วยในการดำเนินการประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยมีนายสุวิทย์ เพิ่มกสิกรรม กำนันตำบลบ้านแดนและนายชัชพงษ์  สุ่มเงิน ร่วมกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการ ซึ่งสนับสนุนน้ำมันโดยกองทุนหมู่บ้านแดนสว่าง

Related posts