สระแก้ว I ระดมตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดน(ตลาด อบจ.)

ทีมคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้วพร้อมทีมสาธารณสุขจังหวัดหน่วยงานทหารพรานที่12 กองกำลังบรูพากองร้อยทหารพรานที่1201และจนท.ตำรวจคลองลึก มาคอยอำนวยความสะดวกพร้อมเป็นล่ามแปลภาษาให้กับทีมแพทย์ตั้งเต้นบริเวณ ณ.ตลาดโรงเกลือ(ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ทำการตรวจค้นหาหาเชื้อโควิท19 เชิงรุกให้กับชาวต่างด้าว(กัมพูชา)ตามมติในที่ประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คุณหมอผู้ตรวจเปิดเผยว่าโดยปกติในที่ประชุมก็ปฏิบัติเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยและตามชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของในเขตรับผิดชอบอยู่แล้วและรวมถึงตลาดโรงเกลือด้วยในช่วงแรกในการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกจะทำการต่อเนื่องประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนหลังจากจะมีการวางแผนกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ชาวกัมพูชาที่เป็นพ่อค้า-แม่ค้าและที่เช่าอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ตลาดโรงเกลือให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่างพากันเข้ามารับการตรวจค้นหาเชื้อโควิท19 บางรายบอกว่าดีที่ทางประเทศไทยมีโครงการแบบนี้เพื่อความสบายใจทั้งคนไทยและพวกเขาอีกอย่างยิ่งตอนนี้ขายของในตลาดโรงเกลือไม่ได้เลย เพราะนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาหลังจากมีข่าวการแพร่ระบาดเชื้อโควิท19 รอบสอง พวกเขาต้องแบกภาระทั้งค่าเช่าร้าน-บ้าน –ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ต้องต่อสู้ อีกอย่างในการประชาสัมพันธ์ในตลาดและในชุมชนที่พักอาศัยสองร้อยห้องไม่มีการประชาสัมพันธ์ตามสายจะรู้ข่าวมีการบอกต่อแบบผิดๆถูกๆบางครั้งสับสนจึงไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แล้วในวันนี้พอใจมากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาทำการตรวจค้นหาเชื้อโควิท19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Related posts