ระยอง I สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น

ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น มูลค่า 50,000 บาท จาก นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และนายชยุต ชัยตระกูลทอง กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อให้นำไปมอบให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ แพทย์ บุลคากรทางการแพทย์ อสม.และประชาชนในพื้นที่จังวัดระยอง เพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีนางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น นำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนบนเกาะเสม็ด

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วย

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

Related posts