นครสวรรค์ I นายก อบจ.ยก ทีมติดตามงาน พร้อมเตรียมงานขุดลอก

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. พร้อมด้วยคณะ เข้าพื้นที่ติดตามดูผลงานการขุดลอกคลอง และเตรียมขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านหลายแห่งในเขตตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก และเขตตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์

จุดที่ 1. นายก อบจ.และคณะเข้าไปที่สระน้ำวัดหัวพลวง บ้านหัวพลวง หมู่ 7  ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก โดยมีดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอท่าตะโก นายเฉลิมชัย สิทธิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลวังมหากร และกลุ่มชาวบ้าน รอพบนายกอบจ. เนื่องจากสภาพสระน้ำวัดหัวพลวงขณะนี้ อยู่ในสภาพแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนประมาณ 583 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ น้ำในสระแห้งมาประมาณ 2 ปี ซึ่งปกติจะได้รับน้ำมาจากคลองวังมหากร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ชาวบ้านได้รับการแจกน้ำจากทางหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ อบจ. แจกจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นไปก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ชาวบ้านขอให้มีการขุดลอกคลองปากง่ามตลอดทั้งเส้นทาง

จุดที่ 2 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่สะพานคลองปากง่าม(หน้าวัดปากง่าม) หมู่ที่ 4  ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก  โดยมีนายมานนท์ รักใคร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู 3 ตำบลวังมหากร และนายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  ต.วังมหากร ได้พาลงพื้นที่ดูความคืบหน้าในการขุดลอก  ซึ่งจากเดิมสภาพคลองส่งน้ำอยู่ในสภาพตื้นเขิน รก ชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกคลองเป็นระยะทางยาว 3.5 กิโลเมตร ตอนนี้ทางอบจ.ได้ทำการขุดลอกไปแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร เหลืออีก 1.5 กิโลเมตร เนื่องจากมีฝนตก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ เมื่อฝนหยึดตกและปริมาณน้ำลดลง  จะทำการขุดลอกต่อไป

จุดที่ 3 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่คลองลำเจ็ดดง หมู่ 4 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก  ชาวบ้านขอให้ลอกคลองไปถึงวัดปากง่าม และขอให้ทำประตูน้ำใหม่ เพราะประตูน้ำมีความสูงเกิน น้ำในคลองอยู่ต่ำกว่าประตูน้ำ อยากให้ปรับระดับประตูน้ำลดลง เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวก สามารถใช้น้ำในหน้าแล้งได้

จุดที่ 4 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองบ้านวังแรด หมู่ 12 ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเถอเมืองนครสวรรค์ นายเดโช เหมือนศรี  อดีตนายกอบต.พระนอน พาดูเส้นทางน้ำ  โดยคลองบ้านวังแรดจะได้รับน้ำฝนไหลมาจากอำเภอท่าตะโก  คลองน้ำเส้นนี้จะส่งน้ำต่อไปถึง หมู่ 12, 9, 5 ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  ซึ่งชาวบ้านจะใช้น้ำสูบเข้าพื้นที่ทางการเกษตร

จุดที่ 5 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองห้วยหิน หมู่ 9 ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  ได้เยี่ยมดูวิถีชาวบ้านบริเวณนี้  โดยเขตนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ  100 หลังคาเรือน  มีอาชีพทำการเกษตรและประมง  ใช้การสัญจรทางเรือ

จุดที่ 6 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองห้วยหิน หมู่ 9 ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยคลองเส้นนี้ชาวบ้านจะสูบน้ำไปยังหมู่ที่ 6, 5, และหมู่ที่ 4  โดยขอให้อบจ.ทำการขุดลอกจากคลองห้วยหินขึ้นไปถึงวัดระงาม โดยปกติจะสูบน้ำตามคลองห้วยหินระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

จุดที่ 7 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่บ้านเนินสำราญ  หมู่ที่ 6  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายนายวรพล มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน ได้ขอให้ทางขุดลอกคลองห้วยหิน ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร  เพื่อจะได้ทำการส่งน้ำไปประปาและใช้ทำการเกษตร

จุดที่ 8 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองประปาหมู่ 4  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายนายมานะ ภู่สงค์ สมาชิก อบต.พระนอน ขอให้ขุดลอกคลองตาชด มีความยาว 700 เมตร โดยจุดทิ้งดิน กำบังประสานกับสำนักงานป่าไม้

จุดที่ 9 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลอง หมู่ 4  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ ขอให้ขุดลอกคลองศูนย์วิจัยมีความยาว 500 เมตร ถ้ามีปริมาณมากน้ำจะไหลไปยังตามคลอง แต่หากน้ำท่วมก็จะเกิดน้ำเอ่อล้น หน้าแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- เมษายน จะไม่มีน้ำทำการเกษตร

จุดที่ 10 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองหมู่ 3  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งจุดนี้จะมีคลองร่วมกัน 3 คลอง ได้แก่ คลองหมู่ 3 คลองตาป๊อก คลองตานุ  ขอให้ขุดลอกคลองทั้งหมด และนำดินที่ขุดขึ้นมาุมทำถนนข้างคลอง มีระยะความยาวประมาณ 300 เมตร

จุดที่ 11 คณะของนายกอบจ เดินทางไปที่คลองตารง หมู่ 1  ตำบลพระนอน  โดยนายนาก จันทร์อิ่ม อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอให้ขุดลอกคลองมีความยาว 500 เมตร ซึ่งคบองตารงนี้ไม่ได้ขุดลอกมานานกว่า 10 ปีแล้ว มีชาวบ้านอาศัยอยู่ 6 ครัวเรือน ชาวบ้านละแวกนี้ใช้คลองในการสัญจรไปบึงบอระเพ็ด ทำการประมงและทำการเกษตร

จุดที่ 12 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองหน้าวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1  ตำบลพระนอน  โดยนายบุญเลิศ พ่วงนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอให้ขุดลอกคลองมีความยาว 1 กิโลเมตร ถ้าหากคลองนี้มีน้ำจะทำให้ใช้เรือในการสัญจรออกไปหาปลานอกเขตหมู่ 1 ได้ เพราะในเขตหมู่ 1 เป็นพื้นที่ห้ามทำการประมง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์

ก่อนจะเดินทางกลับ นายก อบจ.นำคณะไปดูกองดินริมบึงบอระเพ็ด ที่ทำการขุดลอกขึ้นมาจากในบึงบอระเพ็ด และนำมากองเป็นคันบึง โดยกองดินมีขนาดสูงใหญ่มาก มีปริมาณดินหลายแสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางอบจ.มีโครงการที่จะนำดินไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป

Related posts