04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

พสบ.ทร.รุ่น 14 มอบอาหารปรุงสุกแก่บุคลากรทางการแพทย์

นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 14 นำโดย คุณสุทรรศนีย์ ภาณุประภา, คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร, คุณกรองเกียรติ พูลพิพัฒน์ และ นาวาเอก อภิชาติ แก้วดวงเทียน นำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จำนวน 90 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะเข้าเวรดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะนำมามอบให้วันละ 90 ชุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยมี นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ, นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายสนับสนุนฯ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ คณะตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ดังกล่าว ที่เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกคน การส่งมอบอาหารในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ส่งถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ทุกคนได้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป

นิราช : นันทพล I รายงาน