กองทัพภาคที่ 3 ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์

กองทัพบก ส่ง เครื่องบินแอมแบร์ (บ.ท. 135) สนับสนุน กองทัพภาคที่ 3 นำทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ นักรบชุดขาว ร่วมใจช่วยสู้ภัย COVID – 19 พร้อมสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งในวันนี้ (3 พ.ค. 64) เวลา 14.00 น. แม่ทัพภาคที่ 3

ได้ทำพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพล จำนวน 18 นาย นำทีมโดย พลตรี วุฒิชัย  อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย แพทย์ จำนวน 2 นาย, พยาบาล 7 นาย, ผู้ช่วยพยาบาล 6 นาย และ นายสิบ 2 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ จะเดินทางโดยเครื่องบินแอมแบร์ (บ.ท.135) จากท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  โดยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวแรกรับ จำนวน 37 ราย ต่อมาได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) สำหรับพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีข้อจำกัดหลายประการ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอรับการสนับสนุนทีมแพทย์ จากเหล่าทัพเพื่อดำเนินการ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

สำหรับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ “นักรบชุดขาว ร่วมใจช่วยสู้ภัย COVID – 19” ทั้ง 18 นาย จะเป็นตัวแทนของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ไปภารกิจสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดทั้งเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือว่าทุกคนเป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตส่วนตัว และครอบครัว เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เข้าไปช่วยเหลือ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

Related posts