ชัยภูมิ I อุปสมบทแบบ  New Normal เรียบง่าย รักษาประเพณี ประหยัด ปลอดภัย

ที่วัดไพรีพินาศ(วัดกลางเมืองเก่า)อำเภอเมืองชัยภูมิ   มีการอุปสมบท แบบนิวนอมอล กล่าวคือ ทั้งงานบวชมีเจ้าภาพและแขกรับเชิญมาร่วมงานไม่ถึง 10 คน  ส่วนญาติมิตรท่านอื่นๆอนุโมทนาทางไลน์ และแฟซบุ๊ค โดยในวันนี้มีการอุปสมบทพระนิวัฒน์ ฯ   โดยพิธีเริ่มจากขอขมาบุพการีและเจ้ากรรมนายเวร  ปลงผม  เทศน์สอนนาค 1 กัณฑ์ เดินวนรอบโบสถ์ 3 รอบ และเข้าทำพิธีอุปสมบท เป็นเสร็จพิธีอุปสมบท จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่ ถวายอาหารเพล  ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง

เจ้าคุณพระราชชัยสิทธิสุนทร  รักษาการณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ พระอุปัชฌาย์ กล่าวว่า การจัดพิธีบวช “นิวนอมอล” ครั้งนี้ เรียบง่าย ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการ ได้แก่นของพุทธศาสนาจริงๆ บรรยากาศสงบ  มีแต่ความปลื้มปิติ  ไม่มีเสียงอึกกระทึกคึกโครมของดนตรีปี่พาทย์เข้ามารบกวน  ในส่วนของบัญญัติใหม่ทางสังคมบ้านเมืองราชการขอให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ติดโรคร้าย ก็ถือว่าเป็นคุณต่อคณะสงฆ์มาก นอกจากนี้ มหาเถรสมาคมได้กำหนดให้การบวชในบวรพระพุทธศาสนาผู้บวชต้องศึกษาธรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 15  วัน

ด้านนางงามนิตย์  ธนูทองสัมพันธ์ เจ้าภาพ  ให้สัมภาษณ์ว่า เตรียมการบวชมาพอสมควร เมื่อถึงเวลาต้องปรับพิธีและแขกมาร่วมงานตามคำสั่งของราชการก็ไม่ขัดข้อง เป็นไปตามประสงค์ของตนอยู่แล้ว และ มองว่าการบวชแบบ “นิวนอมอล”มีประโยชน์ชัดเจน 3 ประการ คือได้รักษาประเพณีการอุปสมบทที่เรียบง่ายครบขั้นตอนเอาแต่เนื้อ ไม่เอาเปลือก  2. ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ต้องเสียเงินจ้าง ดนตรีปี่พาทย์ลาดตะโพน  แขกก็จำนวนไม่มากต้อนรับได้ทั่วถึง ทุกคนมาบุญจริง และ 3. ได้ป้องกันโรคโควิด -19 ตามคำสั่งของจังหวัดทำให้รู้สึกมั่นใจ และปลอดภัยทั้งพระสงฆ์เจ้าพิธีและผู้ร่วมงาน

อย่างไรก็ตามตนอยากเสนอให้ทางราชการลดขั้นตอนการตรวจสอบของผู้จะบวช ให้ทั้งทำงานเป็นแบบ “วันสต็อบเซอรวิส”ได้ไหม  โดยให้สำนักพระพุทธศาสนาดำเนินการแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเพื่อทราบและปฏิบัติทั้งระเบียบเดิม ส่วนการตรวจโควิดเพื่อนำผลมาแสดง โรงพยาบาลควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน ไม่ต้องรอมารับผลหลายครั้ง คนอยู่ต่างอำเภอไกลๆเสียทั้งเวลา เสียค่าน้ำมันรถ และเสียกำลังใจ   ที่สำคัญการตรวจคัดกรองโควิดมีค่าใช้จ่ายสูงมากถึง  2,360 บาทและค่าใบรับรองผลอีก100 บาท ปรับลงให้น้อยกว่านี้ได้ไหม เพราะคนตรวจไม่ได้นำผลไปทำงาน  ไปลงทุน หรือไปเที่ยวเมืองนอก  แต่เป็นการตรวจที่นำมาประกอบการขอบวชเพื่อปฏิบัติธรรมและรักษาประเพณีเท่านั้น   ในเวลาอีกไม่ช้าจะถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ถึงฤดูกาลบวชของลูกหลานไทยทั่วประเทศแล้ว  ควรรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชนบทและทั่วไปได้รับทราบแนวปฏิบัติโดยเร็วต่อไป

 งามนิตย์ I ชัยภูมิ

Related posts