จันทบุรี I จนท. ตรวจสอบแคมป์คนงาน และแหล่งพักอาศัยชาวแอฟริกา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้พบผู้ป่วย 7 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้ติดเชื้อ รวม 316 ราย รักษาหายแล้ว 94 ราย ให้ทางจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่มาทำงานเป็นกลุ่มเช่นล้งผลไม้ แคมป์คนงานทั้งคนไทยและต่างด้าว เพื่อทำประวัติบุคคลที่เข้ามาพักและคัดกรองเบื้องต้น

ทำให้ทางรพ.สต.หนองบัว อสม.พร้อมกำนัน ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายพัฒนาป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ได้ลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างโครงการสวนพฤษศาสตร์ นานาชาติ ร.9 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หลังพบว่ามีคนงานสับเปลี่ยนเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนกว่า 30 คน และเป็นคนงานมาจากจังหวัดทางภาคอีสานที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง ทำให้นางสมพิศ อยู่เกษม ผอ.รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ต้องนำอสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเบื้องต้น และทางผู้นำชุมชนได้ทำประวัติบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พบว่ามีผู้ป่วยที่มีไข้ ถ่ายท้องจำนวน1 ครอบครัว 4 คน จึงได้แนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน และให้นายจ้างส่งตัวเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ตรวจเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น ให้กับหัวหน้าคนงานได้ให้คนงานได้สวมใส่ และมีการให้ความรู้และวิธีสังเกตุอาการของผู้ป่วยโควิด19 เน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย 100 % ในช่วงเวลาทำงานและเมื่อต้องอยู่จุดคนจำนวนมาก

ทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ได้เข้าตรวจเช็คคัดกรองผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ย่านการค้าและที่อยู่อาศัยของประชาชนผิวสีชาวแอฟริกันที่ค้าขายพลอยในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากตลาดพลอยและผู้ประกอบการคนไทยและชาวผิวสีได้รับเชื้อโควิด19 เกือบ 10 คน      โดยทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ออกประกาศด่วน จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ขอให้ผู้ประกอบการซื้อขายอัญมณี ในตลาดพลอยจันทบุรี พลาดพระเครื่อง ขอให้ท่านมาตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) ด้านหน้า อาคารสุขภาพ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย

สมเศียร I จันทบุรี

Related posts