ชัยภูมิ I อบจ.ลงพื้นที่เยียวยาช่วงโควิด-19 ระบาด

นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นาย พงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมคณะประกอบด้วย นาย แสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษและเลขานุการส่วนตัวนายก อบจ.ชัยภูมิ, นายเสถียร เที่ยงตรง ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ, นายสุขสันต์ ชื่นจิตร รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ, (ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 1), นายศิวะ พงษ์ธีระดุลส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 2 และนายวัฒนากร มูลเมืองแสน หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พรมเชิญ ร่วมสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.กุดเลาะ ต.บ้านเป้า และ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ แหล่งน้ำดังกล่าวใช้สำหรับทำการเกษตร หากมีการปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในขั้นต้น ทาง เจ้าหน้าที่ อบจ.ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่งของ อ.เกษตรสมบูรณ์  ดังนี้ 1.ฝายคึกฤทธิ์ บ้านยาง ต.กุดเลาะ 2.อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ต.สระโพนทอง 3.อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาตอนบน ต.กุดเลาะ และ 4.เขื่อนเจ้าประเทศ ต.บ้านเป้า ทั้งนี้ อบจ.ชัยภูมิ จะปรึกษาหารือร่วมกับชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ในการหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากปิดหมู่บ้านคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยนาย พงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 เนื่องจากปิดหมู่บ้านคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 46 ราย ณ บ้านโคกสง่า หมู่ 9 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยบ้านโคกสง่า หมูที่ 9  มีประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 ราย ตามไทม์ไลน์แล้วมีผู้เสี่ยงสูงถึง 46 ราย หรือมากกว่านี้ ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง จึงมีผลกระทบในเรื่องการป้องกัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก อีกทั้งขณะนี้ก็กักตัวอยู่แต่ในบ้าน ขณะนี้หมู่บ้านได้ปิดคัดกรองคันหาแหล่งที่มาของเชื้อจำกัดคนเข้าออกทำให้ชาวบ้านมีความยากลำบากในการออกไปทำมาหากิน ทางผู้นำหมู่บ้านจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง นายก อบจ.ชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนในครั้งนี้

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts