ชลบุรี I นายก ต่าย เข้ารับตำแหน่งนายกเทศบาลเกล็ดแก้วอย่างเป็นทางการ

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี  นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วครั้งแรก เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวน 12 คน  ตามที่ กกต.จังหวัดชลบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้ง  พร้อมทำพิธีประดับดครื่องหมาย นายกเทศมนตรี ให้กับนายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วคนใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมไปถึงสมาชิกสภา จำนวน 12 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในครั้งนี้

โดยแต่งตั้งให้ นายบุญมา กรรณสูตร์  เป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1  นายทศพล ดอกไม้เพ็ง เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี และ นาย สุรพล จิตต์ธรรม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้ามาช่วยกันบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น นับจากนี้ไปอีก 4 ปี และพร้อมที่จะรับคำแนะนำคำเสนอแนะ เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นต่อไป และในที่ประชุมสภาได้มีการลงมติแต่งตั้งให้ นายเกษม โห้สุวรรณ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว, นางสาวสวย จรจรัล เป็นรองประธานสภา และ นางสายหยุด เขียนทอง เป็นเลขานุการประธานสภา

หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ข้าวสารและไข่ไก่ ให้กับ พระครูเกษม กิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก่อนที่พระเดชพระคุณจะมอบต่อให้กับข้าราชการและพนักงานในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

สำหรับ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือต่าย มิรันดา นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว คนใหม่เป็นอดีตนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นที่ 44  และเป็นผู้บริหารโครงการหมู่บ้านบ้านมิรันดาสัตหีบ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านกีฬา ยังเป็นเจ้าของสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมมิรันดา Football Club ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการกีฬาต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบตลอดมา รวมไปถึงให้การช่วยเหลือท้องถิ่นในการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมาโดยตลอด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ไว้วางใจเลือกตนเองพร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา ให้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยให้มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว  ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วในด้านต่างๆ  และพร้อมที่จะช่วยนำพาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง และที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ในโอกาสที่ได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน หากพี่น้องประชาชนมีเรื่องร้องเรียน หรือต้องการคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ สามารถเข้ามาได้ตลอดเวลา

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts