ชลบุรี I ทต.หนองปลาไหล เปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมทำหน้าที่บริหารท้องถิ่น

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้นำเหล่าหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ครั้งแรก โดยนายอำเภอบงละมุง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมแสงความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ก่อนที่จะทำพิธีเปิดการประชุมสภาหนองปลาไหลครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยก่อนที่จะเข้าสู่การเปิดการประชุมสภา ได้มีการประดับขีดเครื่องหมายอินธนู แก่คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายชัยยศ คงอยู่ นายสำเริง เดชบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายมงคล  บุญสังข์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล และ นายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลและ พร้อมติดเครื่องหมายอินทนู แก่สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ตามลำดับ

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  ที่ผ่านมา

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงได้ได้มอบหมายให้ นายอำเภอบางละมุง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเปิดประชุสภาครั้งแรก ทั้งนี้สำหรับการทำงานระหว่างอำเภอกับท้องถิ่น นับเป็นการทำงานที่เหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน ซึ่งทางอำเภอมีความพร้อม ในเรื่องของข้าราชการที่สามารถทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการทำงานต้องร่วมมือกันถึงจะสามารถที่จะทำให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นที่ประชุม ได้ทำการแต่งตั้งประธานสภาชั่วคราว โดยให้เชิญผู้ที่มีอายุสูงสุดในสมาชิกดำเนินการประชุมสภาในครั้งนี้ ได้แก่ นายสำราญ อยู่สบาย อายุ 74  ปี จากนั้นประธานสภาชั่วคราว ได้นำสมาชิกและผู้บริหารกล่าวคำปฏิญาณตนว่า  จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตว์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นต่อไป ก่อนที่ผู้บริหารจะได้มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณนายอำเภอ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts