นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสงครั้งแรก โดยได้ฝากนโยบายให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นหลัก

 

Related posts