นครสวรรค์ I ชมรมFc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมเลขาฯ นายก อบจ. มอบสิ่งของให้กับชาว ต.ตาขีด

นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.เขต 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรมFcสัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และที่ปรึกษา สส. ร่วมกับ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย ได้นำไข่ไก่ แอลกอฮอล์ มอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 และครอบครัวผู้กักตัว ญาติของนายวิเชษฐ์ อัญชัญ ผู้ป่วยที่เสียชีวิต และได้นำคณะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิด19

โดยมี นายธวัชชัย วิมลสมบัติ กำนันตำบลตาขีด นายสมาน ทิมทองไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ตาขีด เจ้าหน้าที่สาธารสุข นายไพศาล เธียรธาวร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย นายโกมินทร์ แก้วลี ผอ.รพ.สต.บ้านตาขีด นายนิพนธ์ เชิดชูและพี่น้อง อสม.รับมอบ เข้าพ่นที่ หมู่1 บ้านท่าจันทร์ ตำบล ตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดพ่นทั้งหมู่บ้านจำนวนประมาณ 286 ครัวเรีอน ในระลอก 3 ขณะนี้มีผู้ป่วยเสี่ยงสูง 11 ราย นอนรักษาตัวอยู่ โรงพยาบาล 1ราย เสียชีวิตแล้ว 1ราย

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้มีผู้ป่วย 45 ราย เป็นชาย 15 ราย เป็นหญิง 30 ราย ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีผู้ป่วยรวม 96 ราย เป็นชาย 45 ราย เป็นหญิง 51 ราย ส่วนแต่ละอำเภอมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ดังนี้คือ อำเภอเมือง 287 ราย อำเภอแม่วงก์ 1 ราย อำเภอชุมตาบง 7 ราย อำเภอลาดยาว 13 ราย อำเภอบรรพตพิสัย 13 ราย อำเภอเก้าเลี้ยว 5 ราย อำเภอพยุหะคีรี 5 ราย อำเภอท่าตะโก 2 ราย อำเภอหนองบัว 4 ราย อำเภอไพศาลี 10 ราย อำเภอโกรกพระ 1 ราย อำเภอตาคลี 15 ราย

ในส่วนของอำเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19 อยู่ 2 อำเภอคือ อำเภอแม่เปิน กับอำเภอตากฟ้า ส่วนที่โรงพยาบาลไพศาลีขณะนี้มีแพทย์และพยาบาล ติดเชื้อโรคโควิด 19 จำนวนหลายคนจึงต้องทำการปิดการให้บริการ และในส่วนของอำเภอหนองบัว มีการปิดถนนคนเดิน และตลาดนัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

Related posts