สระแก้ว I ฝนฟ้าลมพัดถล่มบ้านพังยับถนนขาดดินถล่ม

โดยการอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) ได้มอบหมายให้ นายเจริญ รัตนบรรณสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย ร่วมกับอำเภอโคกสูง กอรมน. อบต.โนนหมากมุ่น เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน  20  ครัวเรือน

อนึ่งในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว มีอำเภอ ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.คลองหาด อ.วัฒนานคร และอ.โคกสูง  ยอดรวมเบื้องต้น มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้ว จำนวน 254 ครัวเรือน ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ฟ้าฝนฤดูร้อนพัดถล่มบ้านพังยับไป 5 หลัง

ที่อำเภอเมืองสระแก้วเมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 เวลา ตี 4 ของวันที่้ 6 นายสมชาย สายเพชร ผู้ใหญ่บ้านถ้ำกระบอก หมู่ที่ 15 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน บ้านขุดคุ้ม หมู่ที่ 15 มีฝนฟ้าลมพัดบ้านไป จำนวน 5 หลัง จึงได้เข้าไปดูพบไม้ล้มทับขวางทางจึงได้ตัดไม้ที่ล้มทับทางออกไป เพื่อจะได้เข้าดู พบ สภาพบ้านถูกลมพัดหลังคาบ้านไปจำนวน 4 ที่บ้านขุดคุ้ม บ้านของนางสุนีย์ เรืองยศ อยู่บ้านเลขที่ 93/1 หลังคาบ้านไปเกือบหมดทั้งแถบ

และบ้านเช่าของ นายอนันต์ จันทร์แก้ว อยู่บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 15 ทำอู่ช่างยนต์ ติดถนนสาย 359 หลังคาเพลิงด้านหน้าออกไปแถบครึ่ง เวลาต่อมา นายปัญญรัตน์ ศิริเกษ เจ้าหน้าที่ป้อง อบต.ศาลาลำดวน พร้อมสมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 ได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายและจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก่อน ระยะนี้ชาวบ้านต้องการอยู่อาศัยหากฝนลมมาอีกก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยคงเดือดร้อนมากๆ สอบถามนาง เกสรี จินาติ๊ม ได้พูดและกล่าวว่าเมื่อคืนช่วงตี 4 ครึ่ง ฝนลมพัดมาแรงมากๆ ทั้งลมทั้งฝน จนหลังคาบ้านเปิงไปแถบครึ่ง

Related posts