กองทัพภาคที่ 3 ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2 เหตุการณ์ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเด็กผู้หญิง อายุ 1 ปี  ไม่ทราบภูมิลำเนา ซึ่งมีอาการป่วย มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอ  แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าเสนารักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้หญิง อายุ 62 ปี ไม่ทราบภูมิลำเนา ซึ่งมีอาการหมดสติ ปลุกไม่ตื่น เนื่องจากล้มศีรษะกระแทกพื้น    เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป

การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552

ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

Related posts