นครสวรรค์ I นายก อบจ. ตรวจเครื่องจักรพร้อมรับน้ำท่วม

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปที่ศูนย์เครื่องมือกล อบจ.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ และจ.ส.อ.ธานินท์ ไลยเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการให้การต้อนรับและบรรยายถึงแผนการจัดเตรียมพื้นที่ การจัดวางเครื่องจักรกล และความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรกล อบจ.นครสวรรค์

สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศและออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะก่อให้เกิด ลมพายุ มีฝนตก น้ำป่าไหลหลาก และลมกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จึงสั่งจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย

ทั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังได้มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปรัชญา ปัญญาอ่อง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายธนเสฏฐ์  ศรีอัครโชตน์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนนี้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นย้ำให้มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ  เพื่อถอดบทเรียนในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วม

รวมไปถึงมีการทดสอบ มีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ เรือพายพลาสติก เครื่องผลักดันน้า รถแทรกเตอร์/รถขุด  เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที ตลอดจนควรมีแผนฝึกซ้อมหากเกิดน้ำหลากร่วมกับอปท.ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแนวทางรับมือสถานการณ์ฉุนเฉิน เพราะน้ำที่ไหลมาท่วมนครสวรรค์จะมาจาก 2 ที่หลัก คือ เทือกเขาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาทางอำเภอลาดยาว ซึ่งบางครั้งน้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง

Related posts