ศรีสะเกษ I ผวจ. เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์เจ้าหน้าที่ รพ.กันทรลักษ์

ที่ตึก 2 ชั้น 4 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ นาย ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ทุกคนได้เสียสละดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาโดยตลอด โดยมี นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสณี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 (7 พค.64) ยอดสะสมเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 112 ราย จากการติดเชื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มานี้ จำนวน 209 ราย รักษาหายแล้วสะสม 90 ราย อำเภอกันทรารมย์ 40 ราย อำเภอเมืองศรีสะเกษ 35  ราย  อ.กันทรลักษ์  22 ราย อ. น้ำเกลี้ยง 19 ราย  โรงพยาบาลกันทรลักษ์รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 24 เตียง มีผู้ป่วย ณ วันนี้ 15 ราย  เจ้าหน้าที่ดูแล 18 คน ต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในตึกผู้ป่วย เมื่อครบ 1 เดือน จึงออกมาได้

ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลกันทรลักษ์ได้ต่อสายทางไลฟ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พูดคุยกับผู้ป่วยโควิดที่อยู่ด้านในหอผู้ป่วย โดยผู้ว่าฯได้สอบถามอาการ การดูแลรักษาอำนวยความสะดวกต่างๆ และยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดขอให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ว่าผู้ป่วยได้ไปที่ไหนบ้างใกล้ชิดกับใครบ้าง เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงมาทำการตรวจรักษาไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และฝากความห่วงใยทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยหายโดยเร็ว

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts