ลพบุรี I สมาคมแม่บ้านทหารบก จัดส่งสิ่งของช่วยเหลือ คลองเตย กทม.

ที่ หน้าตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี คุณ กฤตยา จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกัน ส่งมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภคและ เจลแอลกอฮอล์ ในการช่วยเหลือผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตามดำริของท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้กับ พล.ต.ณพล วงศ์วัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เพื่อเป็นผู้แทนหน่วยในการดำเนินการส่งต่อสิ่งของดังกล่าว ด้วยรถยนต์บรรทุกของหน่วย ประกอบด้วย ข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวน 100 ถุง ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก ของดีเมืองลพบุรี จำนวน 1,000 กล่อง  กล่องละ 5 ฟอง รวม 5,000 ฟอง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 350 ขวด ซึ่งทั้งผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดินสอพอง และเจลแอลกอฮอล์ เป็นผลิตภัณฑ์ จากฝีมือการทำของสมาชิก หน่วยขึ้นตรง สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงคามพิเศษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเบาเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ขณะ ที่ นางนพมาศ สุมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และเป็นผู้ร่วมผู้ผลิตไข่เค็มดินสอพองต้มสุก ของดีเมืองลพบุรี จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดินสอพองของหน่วย ในการส่งไปช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ทุกคนด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts