สกลนคร I แสดงความยินดีแก่ประธานสภาเทศบาลนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาล ฯ.

ที่ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลนครสกลนครจ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแสดงความยินดีกับนายศักดา ชยะกฤตย์ได้รับตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ในโอกาสเปิดประชุมสภาเทศบาลนครสกลนครครั้งที่ 1/2564 โอกาสเดียวกันนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลีธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มอบดอกไม้พร้อมได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารและสมาชิก ฯ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นที่รักของประชาชนเทศบาลนครสกลนครจ.สกลนครและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

สุพจน์ I รายงาน

Related posts