ราชบุรี I แสดงความยินดี ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลุมดินและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล

นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย ประธานกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทเสาวลักษณ์ จินดาเจี่ยทัวร์  พร้อมด้วยนายประวิทย์ ลิ้มเจริญ คณะผู้ช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-นายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธผ์ จ.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี และ นายยุทธนา เจริญภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ในโอกาสเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลุมดินครั้งที่ 1/2564 และแสดงความยินดีกับนายสินาด  รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โอกาสเดียวกันนายสุวิทย์ จินดาเจี่ย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารและสมาชิก ฯ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts