ลพบุรี I คณะสงฆ์ จัดตั้งโรงครัวประอาหารปรุงสุก ดูแลบุคลากรทางการแพทย์

ที่ พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการเปิดโรงทาน โรงครัว เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกทุกวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 3 แห่งของจังหวัดลพบุรี ตามพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ทางโรงครัว โรงทาน ที่วัดแห่งนี้ จะจัดทำอาหารปรุงสุก บรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง สำหรับมื้อกลางวัน ทุกวัน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3  แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงพยาบาลท่าวุ้ง โดยในแต่ละวันจะมีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งลพบุรี เป็นผู้มารับและนำส่งต่อในแต่ละวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับโครงการดังกล่าว พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสาธงทอง กล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในรอบที่ 3 ทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว พี่น้องประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ต่างก็ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน สร้างความเสียหายแก่ภาคสังคม เศรษฐกิจ และขวัญกำลังใจของประชาชน ด้วยเหตุนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประมุขสงฆ์ไทย พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยแก่ประชาชน จึงมีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการสนับสนุนการทำอาหารช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผบกระทบ รวมถึงบุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมอาหาร ในแต่ละวันด้วย

สำหรับผู้สนใจจะร่วมทำบุญกับทางวัด ได้ตามกำลังสัจธรา ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เลขที่บัญชี 380-0-34207-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิชาเยนทร์ ซึ่งทุกบาททุกสตรางค์ ทางวัดก็จะใช้เป็นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งขาวสาร อาหารสด และเครื่องปรุงรส ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน

สมชาย I ลพบุรี

Related posts