นครสวรรค์ I อบจ.ช่วยชาวบ้าน หลังฝนตกหนัก น้ำไหลแรง ถนนขาด

สืบเนื่องจากกรณีที่ มีพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกอย่างหนักในเขตอุทยานแห่งชาติ  ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง จากปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลส่งผลให้ถนนในเขตพื้นที่อำเภอแม่วงก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ หลังจากที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งเรื่องจากนายวีระศักดิ์ ขาวบัวสมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอแม่วงก์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พร้อมคณะกองช่าง อบจ.นครสวรรค์และได้มอบหมายสั่งการไปกับนายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ดำเนินการส่งเครื่องจักร และกำลังคนเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

จากการดำเนินการซ่อมแซมถนน นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง รายงานผลการดำเนินการว่า ในจุดที่ 1 บ้านคลองแบ่ง หมู่ 4 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ ถนนข้ามคลองเชื่อมหมู่บ้านที่มีท่อลอดเป็นบล๊อกคอนกรีตสี่เหลี่ยมแบบสองช่องขาดด้วยแรงน้ำที่ไหลหลากมาอย่างรุนแรงรวดเร็ว ทำให้ชาวบ้าน 60 ครัวเรือน ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรได้ เบื้องต้นชาวบ้านได้นำต้นตาลพาดเดินข้ามคลอง และหาต้นยูคาลิปตัสมาทำสะพานไม้เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว สาวนทางอบจ.ดำเนินการนำรถแม็คโคร  และรถบรรทุกเข้าำปในจึดเกิดเหตุ ดำเนินการถมดินตรงคอสะพานเพื่อปรับปรุงถนนข้ามคลองและวางท่อกลมคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1 เมตร จำนวน 2 แถวและนำไม้ยูคาลิปตัสมาปักกันดินริมคลองเพื่อไม่ให้น้ำไหลเซาะชั่วคราว โดยชาวบ้านได้นำรถไถนาเข้ามาช่วยปรับพื้นที่  จากการดำเนินกาตเพิ่มท่อน้ำจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่อง ทำให้น้ำไหลลอดผ่านถนนได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ให้ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรได้ รวมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวว่าควรจะทำเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้แข็งแรง รวมทั้งบริเวณคอสะพาน ต้องมีแผงปูนกั้น กันแรงน้ำไหลเซาะที่อาจทำให้สะพานพังได้

จุดที่ 2  บ้านแม่เรวา หมู่ 24 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ เนื่องจากน้ำป่าที่ไหลหลากมาอย่างรุนแรงรวดเร็ว ทำให้ดินใต้ถนนและท่อน้ำคอนกรีตแบบกลมลอดใต้ถนนไม่สามารถรับแรงน้ำได้ และทำให้ท่อกลมคอนกรีตเกิดการเคลื่อนที่จากเดิม จึงทำให้ดินพังไหลไปกับน้ำถนนทรุดและขาด ในเบื้องต้นทางอบต.แม่เลย์ ได้นำท่อกลมคอนกรีตวางเสริมเพิ่มให้เป็น 2 แถว น้ำจะได้ไหลมากขึ้น และทางอบจ. ดำเนินการนำรถแม๊คโครไปขุดถมดินเพื่อปรับปรุงถนนและวางท่อกลมคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1 เมตร จำนวน 2 แถว ให้น้ำไหลลอดผ่านได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ให้ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรได้ และวางแผนจะตั้งงบประมาณก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จะแข็งแรงขึ้นและน้ำไหลได้มากขึ้น

Related posts