ศรีสะเกษ I ผวจ. ลงพื้นที่ชายแดน ช่องสะงำ ตรวจเยี่ยมมอบวัสดุอุปกรณ์

ที่สำนักงานตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ ออกตรวจเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกัน สกัดกั้นโควิด-19 รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชุดกำลังพล พลเรือน ตำรวจ ทหาร พร้อมทั้งประชุมติดตามงาน วิเคราะห์สถานการณ์ ให้แนวทางและสั่งการกำชับเกี่ยวกับมาตรการชายแดนในทุกมิติ โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากอำเภอกันทรลักษ์ ,อำเภอขุนหาญ ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด่านชายแดนช่องสะงำ ร่วมต้อนรับ

สำหรับจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จุดผ่านแดนแห่งนี้ ได้ผ่อนปรนให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาข้ามแดนมาส่งและมาซื้อสินค้า ที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าด้านการเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านเข้าออกได้โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา-2019 หรือ  COVID–19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts