นครสวรรค์ I สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนะธรรมเมืองโบราณธานยปุระ

ที่วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ ธานยปุระ (ดงแม่นางเมือง) โดยมีนางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นายกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมืองกล่าวต้อนรับ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนตรสวรรค์ รายงาน

มีผู้เข้าร่วมพิธี เปิดงานประกอบด้วย นายสุชาติ บุษกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ ผู้แทนพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นายอนันต์ สีแดง การท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีนายพันศักดิ์ ศรีทอง เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ”ธานยปุระ” (ดงแม่นางเมือง) จัดระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน พ. ศ. 2564 ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสังอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น วันที่ 5 เมษายน เป็นการเที่ยวชมเมืองโบราณธานยปุระ โดยรถไถพ่วงท้ายนำเที่ยว เริ่มจับจ่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรมเมืองธานยปุระ จำนวน 30 ร้าน ชมนิทรรศการเมืองโบราณธานยปุระ และพิพิธภัณฑ์ดงแม่นางเมือง การแสดงรำธานยปุระ ของโรงเรียนวัดบ้านไผ่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 200 ต้น

ช่วงบ่าย เป็นการสาธิตอาหารพื้นบ้านเมืองธัญญปุระ ได้แก่ ปลาปิ้งต๊บ กบปิ้งโอ๋ แกงนอกหม้อ ขนมหวานนวลแห้ว แกงหน่อไม้ส้ม ผักจุ๊บ น้ำสมุนไพร ชมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ประกอบด้วย ม้าก้านกล้วย ขาโถกเถก มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร การแสดงดนตรีไทยจากเด็กนักเรียน 6 โรงเรียน ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย การแสดงอังกะลุง จากชมรมสูงวัยใจเกินร้อย

ช่วงค่ำ เป็นการนมัสการบูชาพระแม่ศรีเมือง แม่นางเมืองกษัตรี ศรีธานยปุระ พิธีบวงสรวงบูชาแม่นางเมืองกษัตรี ศรีธานยปุระ บริเวณหน้าศาลพระแม่ศรีเมือง วัดดงแม่นางเมือง การรำบวงสรวงสมโภชเมืองโบราณธานยปุระ รำวงย้อนยุค 3 ส และวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์ดงแม่นางเมือง

ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้อง 3 ครั้ง นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวขอบคุณ ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ กล่าวแสดงความรู้สึก นายสุชาติ บุษกร กล่าวแสดงความยินดี และนายสัญญา มอบของที่ระลึกให้แขกที่มาร่วมพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุชาติ บุษกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร นายปรีชา เดชพันธ์ ประธานในพิธี นายอนันต์ สีแดง นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ นายเศรณี อนิลบล และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม 3 ชุดได้แก่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน รำลาวครั่ง การแสดงรำวง 3 ส ร่วมใจบางแก้วตาขีด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำไทยทรงดำ และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน มีรายการอาหารประกอบด้วย ปลาปิ้งต๊บ กบปิ้งโอ๋ แกงนอกหม้อ ขนมหวานนวลแห้ว แกงหน่อไม้ส้ม ผักจุ๊บ น้ำสมุนไพร เป็นเสร็จพิธี

การจัดงานเป็นไปด้วยดี ราบรื่น ร่มเย็ม ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย หลังจากที่ไม่มีฝนตกมาเป็นเวลานานหลายเดือน โดยก่อนหน้าการจัดงาน สภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส แต่งานวันนี้กลับมีสายฝนโปรยปรายลงมา ทำให้อากาศเย็นสบาย ต่างจากทุกวัน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการจัดงาน

Related posts