ชลบุรี I ทรภ.1 / ศรชล. ภาค 1 ช่วยเหลือ 30 ครอบครัว จากพายุฝนฟ้าคะนอง

“จากใจถึงใจ” ทัพเรือภาคที่ 1 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ต.แสมสาร  จากกรณีในช่วงวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ได้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 30 ครัวเรือน เรือประมงจมในทะเลได้รับความเสียหาย 15 ลำในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1)  มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มอบหมายให้ พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอก วีรศักดิ์  เอ็มพงษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ย่ำเท้าเข้ามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ให้สามารถนำไปรับประทานได้ในยามจำเป็นเช่นนี้ โดยมีนายสาคร โพธิ์คำ ปลัด อบต.แสมสาร นายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.แสมสาร นายบุญชู  ศรีนาราง สารวัตรกำนัน และพันตำรวจเอก ปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ร่วมคณะให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น

สำหรับการย่ำเท้าเข้ามอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 รวมจำนวน 10 หลังคาเรือน บ้านเรือนถูกลมกระโชกแรงพัดได้รับความเสีย ได้แก่ หลังคา ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง และกันสาด ชำรุดเสียหายหนัก รวมถึงได้เดินทางเข้ามอบสิ่งของยังที่พักของชาวประมงกลุ่มเรือเล็กแสมสาร ที่ได้รับผลกระทบเรือประมงจม และถูกคลื่นซัดเสียหายกว่า 15 ลำ บริเวณชายหาดแสมสาร ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซม และเยียวยาจาก อบต.แสมสาร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

ถึงแม้ว่าบ้านเรือ และเรือประมงจะได้รับความเสียหาย แต่พี่น้องประชาชนชาวแสมสาร ที่ได้รับน้ำใจจากทัพเรือภาคที่ 1/ศรชล.ภาค 1 และหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ ก็ยังคงมีภาพของความประทับใจ เสียงขอบคุณ และรอยยิ้มจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แสดงให้เห็นว่าในยามยากนั้น ทัพเรือภาคที่ 1/ศรชล.ภาค 1 และหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงแสดงถึงความห่วงใย และพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในทุกโอกาส

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts