ศรีสะเกษ I ผวจ. รุดลงพื้นที่สวนทุเรียนภูเขาไฟให้กำลังใจเกษตรกร

ที่สวนทุเรียน นายสัมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ  บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์  หน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

สืบเนื่องจากที่มีพายุ ฤดูร้อนเข้าพัดถล่มจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เสียหาย ใน 3 อำเภอ  ประกอบด้วยอำเภอกันทรลักษ์,อำเภอเมืองศรีสะเกษ,อำเภอปรางค์กู่ ทำให้ บ้านเรือนเสียหาย 58 หลังคาเรือน โรงเรือน/คอกสัตว์ 3 แห่ง ยุ้งข้าว 4 แห่ง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 164 ราย  พืชสวนกล้วยไข่ เสียหาย  300 ไร่ ทุเรียน โค่นล้ม 24 ต้น  หล่นร่วงราว  23,800 ลูก (สองหมื่นสามพันแปดร้อย) ขนาดลูกละ 1-4 กิโลกรัม รวมน้ำหนักที่ทุเรียนเสียหายประมาณ  80,800 กิโลกรัม (แปดหมื่นแปดร้อย) คิดราคาขายกิโลกรัมละ 150 บาท ค่าเสียหายเฉพาะทุเรียนที่ถูกพายุพัดถล่ม ราว 13 ล้านบาท (สิบสามล้านบาท)

เกษตรกรผู้เสียหายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คือนายสัมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ บ้านหนองเขื่อง ต.น้ำอ้อม ซึ่งต้นทุเรียน อายุ 10 ปี มีหมอนทองและหลงลับแล ได้โค่นล้ม 10 ต้น กิ่งหักลูกหล่นร่วงกว่า 1,000  ลูก รวมน้ำหนักทุเรียนที่ร่วงเสียหาย ราว 4,000 กิโลกรัม  ค่าเสียหายราว 600,000 บาท (หกแสนบาท) และสวนทุเรียนนายพิสิตร์ ภูโท ม.9 ต.น้ำอ้อม เสียหายประมาณ 700 ลูก น้ำหนักราว 3,000 กิโลกรัม ค่าเสียหายประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท)

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมทั้งคอกวัวคอกสัตว์ และโรงเรียนเสียหายค่อนข้างเยอะ แต่ที่สำคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ๆกับทุเรียนที่แก่จัด ซึ่งทุเรียนปลูกใน 3 อำเภอ มีอำเภอกันทรลักษ์, อำเภอขุนหาญ , และอำเภอศรีรัตนะ  1 ใน 3 อำเภอ คืออำเภอกันทรลักษ์ ได้รับความเสียหายพอสมควร   ซึ่งเกษตรกรจะได้ขายทุเรียน  อีก 15-20 วันที่จะถึงนี้  ต้นล้มกิ่งหัก ลูกทุเรียนร่วงหล่นจำนวนมาก  เป็นความเสียดายความห่วงใยและเห็นใจต่อพี่น้องเกษตรกร

เพราะทุเรียนภูเขาไฟนั้นเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ อย่างมาก  อย่างไรก็ตามทุเรียนที่เหลืออยู่เกษตรกรก็จะดูแลให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนภูเขาไฟได้มีโอกาสได้รับประทาน  ทุกท่านสามารถช่วยเกษตรกรได้  ช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟ ร่วมกันสั่งซื้อหรือมีโอกาสก็มาเยี่ยมชาวศรีสะเกษ ราคาจะสูงขึ้นบ้างกว่าทุกปี แต่สูงด้วยคุณภาพ  หากใครเคยสัมผัสกับทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกษ จะรู้ว่ารสชาติ  คุณลักษณะแตกต่าง ราคาปีนี้หน้าสวนกิโลกรัมละ 180-200 บาท ผู้ว่าฯศรีสะเกษกล่าว

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts