ลพบุรี I ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นสศ. นำคณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วมบริจาคโลหิต

คุณ กฤตยา จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  นำคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกแม่บ้านทหารบก จากหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ให้กับสภากาชาดไทย สำหรับนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการดู้แลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต ตามโครงการ “ กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ” เนื่องใน “ วันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม ” ประจำปี 2564 ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล ของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคักกรอง และให้บริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งคัด  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกคน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาล

โอกาสเดี่ยวกันนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้จัดเตรียมข้าวกล่องสำหรับอาหารกลางวัน ไปมอบให้กับ บุคลากรผู้ทำหน้าที่คอยรับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดทั้งวันโดยไม่เว้นวันหยุด เนื่องใน “วันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม” นี้ด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts