สระแก้ว I สส.เขต 3 เดินทางเข้าหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร พร้อมรับปากกับประชาชนจะดูแลทุกครัวเรือน

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้วเขต-3 ได้รับมอบกระเช้าของขวัญกำลังใจจาก จาก ร.ต.เหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ พร้อม รองนายกเทศมนตรี เลขาที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษาให้ความดูแลพร้อมอวยพรให้กับท่าน ส.ส.สุรศักดิ์ พร้อมกับครอบครัวและขอให้ให้ท่าน ส.ส.เขต -3 เป็น ส.ส.ตลอดกาล และขอให้ดูท่านดูแลทีมงานพวกเราชาวตำบลบ้านด่านและพี่น้องประชาชนบ้านด่านทุกๆคน

จากนั้น ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ จังหวัดสระแก้ว เขต -3 ได้กล่าวพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านด่านอย่างเต็มที่ ขอให้บอกยินดีรับใช้ทุกๆหมู่บ้าน ทุกๆ ตำบลและทุกๆอำเภอในเขต-3 พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องอย่างจริงใจพร้อมที่จะพัฒนาท้องที่ของเราให้เจริญกล้าวหน้าจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเขต-3 ตลอดไป

ส.ส.สุรศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่า พี่น้องที่มาวันนี้ดีใจที่ท่านนายกฯ เทศมนตรีตำบลบ้านด่านได้นำพาทีมงานทุกๆท่านเข้ามาอวยพรให้กับผมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผมเป็นน้ำใจที่ใหญ่หลวงน้ำใจนี้จะไม่เคยลืมทุกท่าน ผมขออวยพรให้ท่านทุกๆคน ที่มาวันนี้มาอวยพรให้กับผม  จงขอให้พี่น้องของผมจงประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาทุกๆคนพร้อมกับครอบครัวทุกๆท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจน

Related posts