จันทบุรี I สภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจ รวม 688 ชุด

ที่ชั้น 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ช่วยกัน จัดสิ่งของถุงยังชีพเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่สภากาชาดไทย และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจัดเตรียมก่อนส่งมอบผ่านนายอำเภอ และ ผู้แทนอำเภอเป็นชุดถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19

เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ที่กักตัวเองในบ้าน ที่พักอาศัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ได้มีข้าว อาหารสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สร้างขวัญกำลังใจ เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แก่ผู้ที่รับผิดชอบสังคม กักตัวเองอยู่บ้านดูอาการ ซึ่งภายในถุงยังชีพจะประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริก ผงซักฟอกสบู่ แชมภู ถุงใส่ขยะอันตราย เป็นต้น

โดยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้ลงไปเยี่ยมปลอบขวัญชาวบ้านที่กักตัวเองพร้อมมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19 แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน ตำบลตกพรหม อำเภอขลุง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองอยู่ในบ้านรวม 24 คน ซึ่งสัมผัสเสี่ยงญาติที่ป่วยก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอมะขาม ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ฝากนายอำเภอนำชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19 ไปมอบให้ชาวบ้านแทน รวม 688 ราย

แยกเป็น อ.เมือง 347 ราย / อ.นายายอาม 133 ราย / อ.มะขาม 63 ราย / อ.ขลุง 50 ราย / อ.ท่าใหม่ 50 ราย / อ.โป่งน้ำร้อน 35 ราย และ อำเภอแหลมสิงห์ 10 ราย ทั้งนี้ หากชาวจังหวัดจันทบุรีคิดว่าตัวเองเสี่ยงสูง และ ต้องการกักตัวเองที่บ้านเพื่อรับผิดชอบสังคม ป้องกันการแพร่บาด สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องของอาหารและสิ่งของในการดำรงชีวิตจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี 1567 หรือ แจ้งกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อจังหวัดจะได้นำสิ่งของไปมอบช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในช่วงกักตัวเองได้ทันท่วงที

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts