สระแก้ว I จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจและทำความสะอาดป้องกันโควิด 19 

นายราเยส ราย รักษาราชการนายอำเภอเมืองสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าตำรวจ. เจ้าหน้าที่ทหาร และกองกำลังจิตอาสา ในพื้นที่ ประมาณ 250 คน

โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

  • ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดสมบูรณ์โชค
  • ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นทางเดิน พื้นถนน ปละบริเวณรอบๆ ตลาด
  • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณจุดพื้นผิวสัมผัส ภายในตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้จับจ่ายใช้สอย และผู้ค้าขาย ในบริเวณนั้น

Related posts