สระแก้ว I เข้มงวดตรวจจุดคัดกรอง ในตลาดสดสุขกุลและตลาดสดท๊อป

นายแพทย์ ชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ และนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม.ภายในเขตเมืองสระแก้ว ได้ร่วมบูรณาการกันตรวจจุดคัดกรองหาเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ เฟตที่ 3 ชาวตลาดเช่นพ่อค้าแม่ค้าได้เข้ามาตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ผ่านมาได้มีคนเมืองสระแก้วได้ไปเที่ยวสถานที่ผับทองหล่อกรุงเทพ นำเชื้อมาแพร่ ทำให้ชาวตลาดสระแก้วหวั่นกลัวตายกัน จนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจำนวนมาก ระยะนี้ ผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 395 ราย จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันบูรณาการอย่างหนักเพื่อฆ่าเชื้อรัสโควิด 19 ให้หายขาดไป

Related posts