ชลบุรี I ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ขอความร่วมมืองดเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม. และปริมณฑล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 7 ราย เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการมาขอรักษาในชลบุรี 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มก้อนของชาวญี่ปุ่น ที่ไปร่วมงานสังสรรค์ใน กทม.6 ราย (ไปร่วมงาน กทม. 2 ราย และเป็นผู้สัมผัส 4 ราย) เป็นชาวญี่ปุ่น 5 ราย ไทย 1 ราย

ทั้งนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสและส่งตรวจหาเชื้อไปแล้ว จำนวน 110 ราย ผลออกแล้ว 20 ราย (ไม่พบเชื้อ 17 ราย พบเชื้อ 3 ราย ซึ่งรวมในประกาศวันนี้แล้ว รอผล 90 ราย) ในวันนี้จะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส สอบสวนโรคเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือชาวชลบุรี งดไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม. และปริมณฑลในช่วงนี้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และนำกลับมาแพร่ระบาดในชลบุรีได้ ขณะนี้ยังมีเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย และอาจมีผู้รับเชื้อเข้าจังหวัดชลบุรี หรืออาจจะมีเชื้อหลงเหลือในจังหวัดชลบุรี ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินกิจกรรมที่มีคนร่วมงานหมู่มากตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมโรค ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts