ฉก.ม.3 สั่งกำลังพลเพิ่มความถี่ลาดตระเวนชายแดน

พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง สั่งให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดน จัดกำลังพลเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติ เขตติดต่อไทย-เมียนมา  และไทย-สปป.ลาว ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามนโยบายป้องกันโควิด 19 ไม่ให้แพร่ระบาด

ตลอดจนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด และการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ อันเป็นภารกิจสำคัญของหน่วย ทำให้ห้วงที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มีผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 151 คน และผู้นำพา จำนวน 16 คน  และมีการผลักดันบุคคลต่างด้าวฯ กลับ จำนวน 23 ครั้ง ผู้ต้องหา 51 คน

Related posts