ชัยภูมิ I นายก อบจ.ลงพื้นที่ตรวจการขุดบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง

นาย อร่าม โลห์วีระ  นายก อบจ.ชัยภูมิ  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ โดยกล่าวว่า วันนี้ได้พาคณะพร้อมด้วยนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ และนายศักดา สถิตย์ธรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ ร่วมเปิดบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใน (รพ.สต.) วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีนาย สุรพล ชาญตะคุ ส.อบจ. อ.หนองบัวระเหว นาย มนตรี อินทรักษา ส.อบจ. อ.จัตุรัส เขต 2

ลงมาดูพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ได้รับการร้องเรียนมา กรณีเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำทำการเกษตร ในส่วนของอำเภอหนองบัวระเหวก็มีหลายแห่งที่ต้องแก้ไขปัญหา ส่วนอำเภออื่นๆที่ยังขาดแคลนน้ำ ทาง อบจ.จะเร่งนำเครื่องจักรไปช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลให้เป็นการเฉพาะหน้า ให้กับผู้ที่เดือดร้อนใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เพื่อได้น้ำใช้ทันฤดูกาลเพาะปลูก  ซึ่งไม่เฉพาะแต่อำเภอหนองบัวระเหวเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ อบจ.จะไปดูแลขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดชัยภูมิด้วย

นาย อร่าม โลห์วีระ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยเฉพาะเรื่องน้ำในเขื่อนโป่งขุนเพชรที่ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มตามปริมาณที่ต้องการ ปกติเขื่อนจะสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ในปริมาณ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่ในปัจจุบันกลับเก็บได้เพียง 22 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น  ซึ่งในความเป็นจริงคือปัญหามิได้อยู่ที่เก็บน้ำไม่ได้  แต่เกิดจากการเก็บน้ำเกินกว่านี้ น้ำจะไปท่วมหมู่บ้านสมัชชาคนจน ซึ่งอ้างว่าอยู่มาก่อนการสร้างเขื่อน

จึงจำเป็นที่รัฐต้องเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ  ซึ่งในเร็วๆนี้ นายก อบจ.และคณะจะเข้าไปในหมู่บ้านสมัชชาคนจนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินและป่าชุมชนจำนวน 400 ไร่ ตามที่สมัชชาคนจนได้เสนอมาด้วยในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อการกักเก็บน้ำได้เต็มปริมาณของเขื่อนโป่งขุนเพชรด้วย และไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเท่านั้น ในสัปดาห์หน้าจะนำเครื่องจักรไปทำถนนรอบบึงระหาน อำเภอจัตุรัสกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรสะดวกขึ้นและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts