ตราด I นปท.ทร.นปท.2 ทำลายทุ่นระเบิดเชิงสัญลักษณ์ ในวันทุ่นระเบิดสากล

น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 เป็นประธานในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ที่เก็บกู้ได้จากการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่อันตราย ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนจังหวัดตราด เนื่องในวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล”

โดยมี น.อ.ชลิต เย็นฉ่ำ รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 ให้การต้อนรับและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณสนามทำลายทุ่นระเบิดชั่วคราว หน้าที่ทำการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 กล่าวว่า “วันทุ่นระเบิดสากล” เป็นวัน “กำเนิดอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล”โดยมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ รวม 122 ประเทศ ได้เห็นพ้องกันรับรอง “อนุสัญญาห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” หรือเรียกโดยย่อว่า “อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการยับยั้งและยุติ ความสูญเสียจากการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล อนุสัญญานี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “อนุสัญญาออตตาวา” และในวันนี้ได้เดินทางมาเป็นประธานในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ที่เก็บกู้ได้จากการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่อันตราย ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนจังหวัดตราด

เนื่องในวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล” โดยมีผู้แทนจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราด และภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายทุ่นระเบิดเชิงสัญลักษณ์ ณ ที่ทำการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย,อันตราย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts