สระแก้ว I สกัดจับแรงงานต่างด้าว ขณะลักลอกข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา ได้สั่งการให้ กำลังป้องกันชายแดนเข้มงวดเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.เสกสรร พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา ได้ประสานกับ พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 12 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพร เทพเสน ผกก.สภ.โคกสูง

 

โดยเมื่อเวลาเช้ามืดของวันนี้ มีชุดเคลื่อนที่เร็ว.ฉก.ตาพระยา ร่วมกับ ชค.ตชด.๑๒ (ร้อย.ฉก.ตชด.๔)จัดกำลังพลทำการซุ่มเฝ้าตรวจ และออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ จากการกดดันและการข่าวได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน ๖ คน มีคนนำพาเป็น ชาย ๑ คน แรงงานชาวกัมพูชา ๕ คน เป็นชาย ๑ ญ.๔

ขณะกำลังเดินเท้าตามเส้นทางธรรมชาติ จากฝั่งประเทศกัมพูชาเข้ามาประเทศไทย ระหว่าง จต.ส.๓๕ – จต.ส.๓๖ บริเวณบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กระทำความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ จำนวน ๖ คน มีรายชื่อดังนี้ ๑.นาย วาย เซียน อายุ ๑๗ ปี(ผู้นำพา)๒.นาย เทือน โท อายุ ๓๒ ปี ๓.นาง พร ไหม อายุ ๑๙ ปี ๔.นาง แก้ว ยาว อายุ ๒๘ ปี ๕. นาง เทือน เซีย อายุ ๒๓ ปี ๖. นาง เชิง หมัม อายุ ๒๕ ปี

มีพฤติการณ์การกระทำความผิด นาย วาย เซียน อายุ ๑๗ ปี เดินทางมาจากฝั่ง กัมพูชา โดยมี นายฮอน ซึ่งเป็นผู้จัดหาแรงงานฝั่งกัมพูชา ได้ว่าจ้าง ให้นายวาย เซียน ผู้นำพา ให้ไปส่ง ชาวกัมพูชาทั้ง ๕ คน ตามจุดนัดพบ คือถ้าไปถึงแล้ว ให้โทรไปแจ้งนายฮอน จะโทรติดต่อรถให้มารับยังจุดนัดพบคือบนถนนดำ(ลาดยาง)ฝั่งไทยดังกล่าว จนท. ชุดจับกุม จึงได้ทำการจับกุมและซักถาม

ผู้นำพาสารภาพว่านายฮอนที่เป็นนายหน้าจัดหาแรงงานฝั่งกัมพูชาได้เรียกรับค่าเดินทางคนละ ๓,๕๐๐ บาท และได้จ่ายค่าจ้างให้นายเซียน(ผู้นำพา) จำนวน ๑,๐๐๐ บาทให้มาส่งยังจุดนัดพบ แต่มาถูกจับได้เสียก่อน ทาง จนท.จึงได้ทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผลเป็นปกติทั้ง ๖ คน จึงได้นำตัวไปยัง บก.ร้อย.ฉก.ตชด.๔ และส่งตัวให้ จนท.ตำรวจพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง โดยแรงงานทั้ง ๕ คน ได้ทำบันทึกจับกุมและผลักดันออกนอกประเทศ สำหรับนายวาย เซียน ได้ส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีในข้อหาผู้นำพาต่อไป

อดิศักดิ์ I สระแก้ว

Related posts