ชลบุรี I มูลนิธิพุทธรักษา บริษัทสี่พระยา มอบเครื่องออกซิเจน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นายเวคิน  ตั้งกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  ผู้แทนมูลนิธิพุทธรักษา นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล และ นายวรงค์ รุ่งตระการ ผู้แทน บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี  ได้ร่วมกันส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจ แบบ Vela Plus จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยใจแบบ High Flow จำนวน 1 เครื่อง ร่วมมูลค่ากว่า 670,000 บาท   ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอกหญิงนงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับการบริจาค มีมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์เทวี เจียรวนนท์ บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องช่วยหายใจ แบบ Vela Plus จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 420,000 บาท และเครื่องช่วยใจแบบ High Flow จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท  ร่วมมูลค่ากว่า 670,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นาวาเอกหญิงนงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการระบาดครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ “เครื่องออกซิเจน” เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน

และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค ที่ร่วมกันบริจาคเครื่องออกซิเจน เพื่อช่วยรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลัง ระบาดอยู่ในช่วงนี้  โดยมี นายสะถิระ เผือกประพันธุ์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี  เป็นผู้ประสานงานในการได้รับมอบ เครื่องออกซิเจน ในครั้งนี้

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts