นครสวรรค์ I สจ.ลงพื้นที่รายงาน นายก อบจ. เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายกอบจ.นครสวรรค์   เข้าสำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน ชาวบ้านตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง โดยมีนางสาวสุภัสสร คล้ายแสง สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอชุมแสงเขต 1  นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม  ปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายกอบต.หนองกระเจา นางสรัญชณา กันสุข กำนันตำบลหนองกระเจา นำเข้าพื้นที่

หลังจากช่วงเย็นวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดพายุพัดถล่ม และฝนตกหนัก นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอชุมแสง เขต 1เข้าสำรวจความเสียหาย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง พบว่า มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 28 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกพายุพัด หลังคาปลิวว่อนหายไป ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

โดยนางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม รักษาการนายก อบต.หนองกระเจา เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เกิดพายุพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหายไป 4 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564ได้รับความเสียหาย หมู่ 6, 7,14 รวม 24 ครัวเรือน ประมาณการความเสียหาย 84,600 บาท
  • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564ได้รับความเสียหาย หมู่ 7, 8,12 รวม 4  ครัวเรือน ประมาณการความเสียหาย 16,000 บาท
  • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564ได้รับความเสียหาย หมู่ 4, 5, 6 รวม 9  ครัวเรือน ประมาณการความเสียหาย 32,900 บาท
  • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564ได้รับความเสียหาย หมู่ 7, 8, 11, 12,14 รวม 28   ครัวเรือน ประมาณการความเสียหาย 118,500 บาท

พร้อมกันนี้นางสรัญชณา กันสุข กำนันตำบลหนองกระเจา ได้รายงานถึงสภาพปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระเจา  โดยพื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 14 ไม่มีประปา ที่ผ่านมาทางอบต.บริการส่งน้ำใช้ในครัวเรือน และที่หมู่ 11 ขอให้ทาง แบจ.ช่วยเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม เพื่อหาน้ำเสริมไว้ใช้ในหน้าแล้ง ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ใช้น้ำฝนในการทำนาปีละครั้ง โดยเบื้องต้นทางอบต.เสนอพื้นที่บริเวณทุ่งสนามบิน หมู่ 11 มีเนื้อที่ 246 ไร่  ในการขุดสระ นายก อบจ.ได้มอบหมายให้ทางกองช่าง อบต. ทำการสำรวจและจะประสานงานกับกองช่าง อบจ. เพื่อทำผัง วางหมุดกำหนดพื้นที่ที่จะขุดสระน้ำ เพราะชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ในพื้นที่หลายตำบล

นอกจากนี้นางสรัญชณา ยังได้กล่าวถึงปัญหาถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระเจาว่าส่วนใหญ่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก อยากให้ทาง อบจ .ช่วยแก้ไขซ่อมแซมถนน นายก อบจ.ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.มาสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป

หบังจากนั้น นายก อบจ. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านนางสวาท ด่านซ้าย อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ 12  ตำบลหนองกระเจา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดหลังคาบ้านเสียหาย และเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยตอนนี้ได้พักอาศัยอยู่กับนางวอน ด่านซ้าย ที่เป็นญาติเป็นการชั่วคราว โดยนายก อบจ.ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือนางสวาท  ส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ในเบื้องต้นนายกอบจ. แจ้งให้นางสาวสุภัสสร คล้ายแสง สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอชุมแสงเขต 1 ให้ประสานงาน เพื่อขอเตียงเบาะลมให้แก่ผู้ป่วย

และได้เดินทางต่อเข้าไปเยี่ยมบ้านของนางสมหวัง  แสงธวัช อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ 12  ตำบลหนองกระเจา ซึ่งอาศัยรวมกัน 10 คน โดยพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านและชั้น 2 ของบ้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์การทำมาหากิน พังเสียหายไปหลายรายการ ขณะที่นางสมหวังและญาติๆกำลังทำการซ่อมแซมบ้านเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้ และนายก อบจ.ยังได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งในการช่วยเหลือนางสมหวังและครอบครัวอีกด้วย

 

Related posts