ลำปาง I ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจับมือเทศบาลเขลางค์นคร รุดช่วยเหลือหนุ่มพิการสมอง

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการฯ และนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลฯ นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์เทศบาลเขลางค์นคร ,ศูนย์บริกานคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมลงเยี่ยม นาย สำเริง นามสมมุติ อายุ 40 ปี อยู่บ้านลำปางกลาง บ้านเลขที่ 21 ม.3 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพิการทางสมองสติปัญญามาแต่กำเนิด

แต่ในชีวิตประจำวันชอบช่วยเหลือชาวบ้านทีจิตอาสามีน้ำใจ แบ่งเบาภาระให้กับชุมชนทำให้ชุมขนสงสาร แต่ฐานะค่อนข้างลำบาก อาศัยอยู่น้องชาย มีอาชีพรับจ้างรายวันๆละ 350 บาทการใช่ชีวิตแต่ละวันจะช่วยกันหุงข้าวทำอาหารร่วมทำความสะอาดงานภายในบ้านแบบนี้เป็นประจำ ในการนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 3,000 บาท พร้อมของใช่เครื่องอุปโภคบริโภค โดยร่วมบูรณาการเทศบาลเขลางค์นครมอบ เงินสดจำนวน 1,700 บาทพร้อมของใช่ในครัวเรือนรวมมูลค่า 3,000 บาทรวมเงินช่วยเหลือ 2 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 6,000 บาทในการช่วยเหลือในครั้งนี้อีกด้วย

Related posts