จันทบุรี I สำนักงานจัดหางานปิดให้บริการชั่วคราว ติดต่อราชการได้ทางเว็บไซด์

ที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดจันทบุรี นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรีกำลัง อธิบายสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานสืบเนื่องจากที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีปรากฏในข้อมูลไทม์ไลน์ของสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ว่ามีวันที่ 29-30 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นพื้นที่เสี่ยง หลังจากมีผู้ป่วยโควิด เข้ามาติดต่อราชการเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด19 ทั้งตัวบุคลากรและประชาชนผู้ที่มาใช้บริการทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

จึงจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานไปตรวจคัดกรองซึ่งต้องรอผลตรวจยืนยันจากแพทย์ เบื้องต้นจึงจำเป็นต้องปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน และภายหลังจากผลตรวจออกมา หากแพทย์แนะนำ หรือ พบผู้ติดเชื้อในสำนักงานจะมีมาตรการต่อไป

ประชาชนที่จะใช้บริการด้านต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ดังนี้

  • ผู้ต้องการหางานทำหรือนายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com
  • ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน empui.doe.go.th
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
  • ลงทะเบียนแจ้งมีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ toea.doe.go.th
  • แจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทาง Application ชื่อ e-inform
  • ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่ e-workpermit.doe.go.th

หากมีภารกิจเร่งด่วนสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่

งานต่างด้าว 095-8938891 / งานจัดหางานในประเทศ 088-2288906 / จัดหางานจังหวัด 084-3621656

ด้านสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจันทบุรีลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน ได้ทาง แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ไลน์หมอพร้อม หรือ ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดและป้องกันการแพร่ระบาด เบื้องต้น จันทบุรีมีผู้จองคิวฉีดวัคซีนแล้วรวม 8,561 คน

ชลาธร  รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts